Skånevetan

  • 22 barn i alderen 2-6 år
  • 4 årsverk

Vi har delt avdelingen inn i to grupper ut i fra alder slik at vi på best mulig måte kan møte barna der de er og gi dem gode muligheter og utfordringer tilpasset alder og utvikling.

Espira sin visjon «sol ute – sol inne» handler om å skape positive og gode opplevelser for både barn og voksne, inne og ute i barnehagen. Det handler også om å løfte frem det gode og positive hos hver enkelt. Hvert barn skal føle seg sett og hørt, og ikke minst få være deltagende i et lærerikt og sosialt fellesskap.

Personvern og cookies